Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 49 49 43 44
31/01 kl 01 45 47 43 43
31/01 kl 02 48 46 46 44
31/01 kl 03 55 49 52 51
31/01 kl 04 64 55 59 60
31/01 kl 05 70 62 66 67
31/01 kl 06 76 70 71 73
31/01 kl 07 83 80 78 82
31/01 kl 08 87 86 81 86
31/01 kl 09 87 91 84 88
31/01 kl 10 86 91 83 85
31/01 kl 11 87 90 83 83
31/01 kl 12 88 88 82 81
31/01 kl 13 85 84 81 79
31/01 kl 14 88 83 83 81
31/01 kl 15 95 84 85 84
31/01 kl 16 103 90 91 91
31/01 kl 17 108 98 97 96
31/01 kl 18 117 110 107 106
31/01 kl 19 126 124 118 116
31/01 kl 20 136 138 127 125
31/01 kl 21 138 142 127 126
31/01 kl 22 131 135 120 120
31/01 kl 23 114 122 108 109

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 85 64 87 65 142
Max fra modell: 27.01 18 85 62 87 64 127
Max fra modell: 27.01 12 86 61 83 61 126
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm