Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -21 9 -2 -
31/01 kl 01 -18 12 0 -
31/01 kl 02 -14 15 1 -
31/01 kl 03 -11 18 1 -
31/01 kl 04 -8 21 2 -
31/01 kl 05 -5 24 5 -
31/01 kl 06 -3 27 10 -
31/01 kl 07 0 30 15 -
31/01 kl 08 3 32 19 -
31/01 kl 09 7 35 24 -
31/01 kl 10 10 38 28 -
31/01 kl 11 12 42 31 -
31/01 kl 12 15 47 34 -
31/01 kl 13 17 53 35 -
31/01 kl 14 20 59 36 -
31/01 kl 15 23 65 37 -
31/01 kl 16 25 69 40 -
31/01 kl 17 29 71 46 -
31/01 kl 18 34 71 55 -
31/01 kl 19 33 71 66 -
31/01 kl 20 31 71 75 -
31/01 kl 21 30 67 77 -
31/01 kl 22 29 65 71 -
31/01 kl 23 29 62 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 34 9 37 24 71
Laveste værets virkning 1 -6 1 -37 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm