Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 31 31 31 29
27/01 kl 14 83 84 83 80
27/01 kl 15 120 123 120 120
27/01 kl 16 146 149 145 143
27/01 kl 17 145 149 143 139
27/01 kl 18 119 124 120 114
27/01 kl 19 72 79 75 71
27/01 kl 20 21 27 26 22
27/01 kl 21 -23 -17 -17 -22
27/01 kl 22 -54 -45 -50 -50
27/01 kl 23 -64 -56 -58 -56

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 149 147 201 157 157
Laveste vannstand -64 -59 -49 -48 -68
Avvik gult nivå -28 -30 24 -20 -20
Avvik orange nivå -46 -48 6 -38 -38
Avvik rødt nivå -56 -58 -4 -48 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm