Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 -17 - - -16
27/01 kl 13 29 31 31 31
27/01 kl 14 80 83 83 84
27/01 kl 15 120 120 121 121
27/01 kl 16 143 145 145 145
27/01 kl 17 139 143 143 143
27/01 kl 18 114 120 120 121
27/01 kl 19 71 75 75 75
27/01 kl 20 22 26 26 25
27/01 kl 21 -22 -17 -17 -19
27/01 kl 22 -50 -50 -50 -51
27/01 kl 23 -56 -58 -58 -58

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 145 140 193 143 148
Max fra modell: 27.01 18 145 141 190 140 143
Max fra modell: 27.01 12 145 139 186 138 143
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm