Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -75 34 -41 -38
28/01 kl 01 -36 36 0 2
28/01 kl 02 11 37 48 50
28/01 kl 03 54 37 91 93
28/01 kl 04 84 42 126 123
28/01 kl 05 93 36 129 131
28/01 kl 06 78 35 113 114
28/01 kl 07 44 31 75 -
28/01 kl 08 0 33 33 -
28/01 kl 09 -42 38 -4 -
28/01 kl 10 -72 36 -36 -
28/01 kl 11 -81 35 -46 -
28/01 kl 12 -64 36 -28 -
28/01 kl 13 -25 32 7 -
28/01 kl 14 23 31 54 -
28/01 kl 15 69 27 96 -
28/01 kl 16 101 25 126 -
28/01 kl 17 114 26 140 -
28/01 kl 18 101 25 126 -
28/01 kl 19 66 25 91 -
28/01 kl 20 18 25 43 -
28/01 kl 21 -31 26 -5 -
28/01 kl 22 -71 33 -38 -
28/01 kl 23 -92 33 -59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 145 140 193 143 148
Laveste vannstand -58 -59 -53 -35 -47
Avvik gult nivå -32 -37 16 -34 -29
Avvik orange nivå -50 -55 -2 -52 -47
Avvik rødt nivå -60 -65 -12 -62 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm