Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -88 35 -53 -
29/01 kl 01 -59 38 -21 -
29/01 kl 02 -15 44 29 -
29/01 kl 03 31 47 78 -
29/01 kl 04 68 47 115 -
29/01 kl 05 89 49 138 -
29/01 kl 06 87 53 140 -
29/01 kl 07 62 62 124 -
29/01 kl 08 23 64 87 -
29/01 kl 09 -20 63 43 -
29/01 kl 10 -56 63 7 -
29/01 kl 11 -77 64 -13 -
29/01 kl 12 -74 64 -10 -
29/01 kl 13 -46 65 19 -
29/01 kl 14 -3 71 68 -
29/01 kl 15 44 78 122 -
29/01 kl 16 83 85 168 -
29/01 kl 17 106 86 192 -
29/01 kl 18 106 87 193 -
29/01 kl 19 83 85 168 -
29/01 kl 20 42 87 129 -
29/01 kl 21 -6 89 83 -
29/01 kl 22 -51 86 35 -
29/01 kl 23 -82 84 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 145 140 193 143 148
Laveste vannstand -58 -59 -53 -35 -47
Avvik gult nivå -32 -37 16 -34 -29
Avvik orange nivå -50 -55 -2 -52 -47
Avvik rødt nivå -60 -65 -12 -62 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm