Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -91 79 -12 -
30/01 kl 01 -76 74 -2 -
30/01 kl 02 -39 66 27 -
30/01 kl 03 6 55 61 -
30/01 kl 04 47 55 102 -
30/01 kl 05 76 54 130 -
30/01 kl 06 87 52 139 -
30/01 kl 07 74 48 122 -
30/01 kl 08 44 41 85 -
30/01 kl 09 4 42 46 -
30/01 kl 10 -35 39 4 -
30/01 kl 11 -64 39 -25 -
30/01 kl 12 -73 38 -35 -
30/01 kl 13 -59 37 -22 -
30/01 kl 14 -25 43 18 -
30/01 kl 15 19 42 61 -
30/01 kl 16 60 40 100 -
30/01 kl 17 91 39 130 -
30/01 kl 18 103 40 143 -
30/01 kl 19 92 43 135 -
30/01 kl 20 61 42 103 -
30/01 kl 21 18 41 59 -
30/01 kl 22 -26 40 14 -
30/01 kl 23 -64 42 -22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 145 140 193 143 148
Laveste vannstand -58 -59 -53 -35 -47
Avvik gult nivå -32 -37 16 -34 -29
Avvik orange nivå -50 -55 -2 -52 -47
Avvik rødt nivå -60 -65 -12 -62 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm