Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -68 -36 -45 -
31/01 kl 01 -65 -30 -47 -
31/01 kl 02 -38 -1 -22 -
31/01 kl 03 -2 35 22 -
31/01 kl 04 37 76 67 -
31/01 kl 05 71 105 98 -
31/01 kl 06 93 126 117 -
31/01 kl 07 97 129 117 -
31/01 kl 08 77 113 99 -
31/01 kl 09 42 82 65 -
31/01 kl 10 2 40 26 -
31/01 kl 11 -27 9 -7 -
31/01 kl 12 -44 -8 -27 -
31/01 kl 13 -43 -6 -24 -
31/01 kl 14 -21 20 0 -
31/01 kl 15 17 58 40 -
31/01 kl 16 64 101 89 -
31/01 kl 17 100 136 124 -
31/01 kl 18 119 156 147 -
31/01 kl 19 122 157 148 -
31/01 kl 20 106 140 130 -
31/01 kl 21 78 110 101 -
31/01 kl 22 38 65 57 -
31/01 kl 23 -5 25 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 149 147 201 157 157
Laveste vannstand -64 -59 -49 -48 -68
Avvik gult nivå -28 -30 24 -20 -20
Avvik orange nivå -46 -48 6 -38 -38
Avvik rødt nivå -56 -58 -4 -48 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm