Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 -31 -45 -65 -63
31/01 kl 01 -29 -47 -60 -57
31/01 kl 02 1 -22 -27 -27
31/01 kl 03 46 22 13 11
31/01 kl 04 91 67 53 54
31/01 kl 05 121 98 86 88
31/01 kl 06 133 117 109 111
31/01 kl 07 130 117 113 111
31/01 kl 08 109 99 92 90
31/01 kl 09 73 65 59 58
31/01 kl 10 33 26 24 21
31/01 kl 11 -5 -7 -6 -12
31/01 kl 12 -26 -27 -29 -32
31/01 kl 13 -28 -24 -32 -31
31/01 kl 14 -7 0 -6 -5
31/01 kl 15 29 40 35 32
31/01 kl 16 72 89 79 76
31/01 kl 17 108 124 111 112
31/01 kl 18 128 147 136 139
31/01 kl 19 132 148 143 143
31/01 kl 20 115 130 122 120
31/01 kl 21 82 101 89 89
31/01 kl 22 41 57 43 47
31/01 kl 23 3 14 8 9

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 145 140 193 143 148
Max fra modell: 27.01 18 145 141 190 140 143
Max fra modell: 27.01 12 145 139 186 138 143
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm