Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 17 49 40 -
31/01 kl 01 18 53 36 -
31/01 kl 02 20 57 36 -
31/01 kl 03 17 54 41 -
31/01 kl 04 14 53 44 -
31/01 kl 05 13 47 40 -
31/01 kl 06 15 48 39 -
31/01 kl 07 18 50 38 -
31/01 kl 08 18 54 40 -
31/01 kl 09 16 56 39 -
31/01 kl 10 13 51 37 -
31/01 kl 11 17 53 37 -
31/01 kl 12 20 56 37 -
31/01 kl 13 21 58 40 -
31/01 kl 14 21 62 42 -
31/01 kl 15 22 63 45 -
31/01 kl 16 28 65 53 -
31/01 kl 17 30 66 54 -
31/01 kl 18 28 65 56 -
31/01 kl 19 29 64 55 -
31/01 kl 20 32 66 56 -
31/01 kl 21 38 70 61 -
31/01 kl 22 39 66 58 -
31/01 kl 23 35 65 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 41 48 104 94 70
Laveste værets virkning 30 26 39 15 13
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm