Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 168 30 198 196
27/01 kl 14 217 33 250 247
27/01 kl 15 257 30 287 287
27/01 kl 16 280 32 312 310
27/01 kl 17 279 31 310 306
27/01 kl 18 253 34 287 281
27/01 kl 19 209 33 242 238
27/01 kl 20 158 35 193 189
27/01 kl 21 113 37 150 145
27/01 kl 22 81 36 117 117
27/01 kl 23 73 36 109 111

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 307 360 310 315
Laveste vannstand 109 108 114 132 120
Avvik gult nivå -32 -37 16 -34 -29
Avvik orange nivå -50 -55 -2 -52 -47
Avvik rødt nivå -60 -65 -12 -62 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm