Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 150 - - 151
27/01 kl 13 196 198 198 198
27/01 kl 14 247 250 250 251
27/01 kl 15 287 287 288 288
27/01 kl 16 310 312 312 312
27/01 kl 17 306 310 310 310
27/01 kl 18 281 287 287 288
27/01 kl 19 238 242 242 242
27/01 kl 20 189 193 193 192
27/01 kl 21 145 150 150 148
27/01 kl 22 117 117 117 116
27/01 kl 23 111 109 109 109

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 312 307 360 310 315
Max fra modell: 27.01 18 312 308 357 307 310
Max fra modell: 27.01 12 312 306 353 305 310
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm