Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 92 34 126 129
28/01 kl 01 131 36 167 169
28/01 kl 02 178 37 215 217
28/01 kl 03 221 37 258 260
28/01 kl 04 251 42 293 290
28/01 kl 05 260 36 296 298
28/01 kl 06 245 35 280 281
28/01 kl 07 211 31 242 -
28/01 kl 08 167 33 200 -
28/01 kl 09 125 38 163 -
28/01 kl 10 95 36 131 -
28/01 kl 11 86 35 121 -
28/01 kl 12 103 36 139 -
28/01 kl 13 142 32 174 -
28/01 kl 14 190 31 221 -
28/01 kl 15 236 27 263 -
28/01 kl 16 268 25 293 -
28/01 kl 17 281 26 307 -
28/01 kl 18 268 25 293 -
28/01 kl 19 233 25 258 -
28/01 kl 20 185 25 210 -
28/01 kl 21 136 26 162 -
28/01 kl 22 96 33 129 -
28/01 kl 23 75 33 108 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 307 360 310 315
Laveste vannstand 109 108 114 132 120
Avvik gult nivå -32 -37 16 -34 -29
Avvik orange nivå -50 -55 -2 -52 -47
Avvik rødt nivå -60 -65 -12 -62 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm