Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 129 126 127 128
28/01 kl 01 169 167 166 166
28/01 kl 02 217 215 214 214
28/01 kl 03 260 258 258 258
28/01 kl 04 290 293 293 293
28/01 kl 05 298 296 297 298
28/01 kl 06 281 280 281 282
28/01 kl 07 242 242 243 245
28/01 kl 08 196 200 201 202
28/01 kl 09 152 163 163 166
28/01 kl 10 126 131 132 133
28/01 kl 11 119 121 122 122
28/01 kl 12 135 139 138 139
28/01 kl 13 174 174 174 176
28/01 kl 14 219 221 221 224
28/01 kl 15 263 263 264 263
28/01 kl 16 291 293 295 293
28/01 kl 17 305 307 308 306
28/01 kl 18 291 293 293 295
28/01 kl 19 254 258 261 261
28/01 kl 20 206 210 214 212
28/01 kl 21 159 162 165 165
28/01 kl 22 125 129 130 129
28/01 kl 23 109 108 111 110

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 312 307 360 310 315
Max fra modell: 27.01 18 312 308 357 307 310
Max fra modell: 27.01 12 312 306 353 305 310
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm