Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 30 39 34 37
28/01 kl 01 28 38 36 38
28/01 kl 02 32 43 37 39
28/01 kl 03 32 45 37 39
28/01 kl 04 35 44 42 39
28/01 kl 05 34 43 36 38
28/01 kl 06 33 42 35 36
28/01 kl 07 33 41 31 -
28/01 kl 08 31 40 33 -
28/01 kl 09 35 43 38 -
28/01 kl 10 32 41 36 -
28/01 kl 11 31 40 35 -
28/01 kl 12 30 41 36 -
28/01 kl 13 28 36 32 -
28/01 kl 14 27 37 31 -
28/01 kl 15 26 34 27 -
28/01 kl 16 26 33 25 -
28/01 kl 17 27 33 26 -
28/01 kl 18 28 34 25 -
28/01 kl 19 29 37 25 -
28/01 kl 20 27 36 25 -
28/01 kl 21 26 36 26 -
28/01 kl 22 28 42 33 -
28/01 kl 23 33 48 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 41 48 104 94 70
Laveste værets virkning 30 26 39 15 13
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm