Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 79 35 114 -
29/01 kl 01 108 38 146 -
29/01 kl 02 152 44 196 -
29/01 kl 03 198 47 245 -
29/01 kl 04 235 47 282 -
29/01 kl 05 256 49 305 -
29/01 kl 06 254 53 307 -
29/01 kl 07 229 62 291 -
29/01 kl 08 190 64 254 -
29/01 kl 09 147 63 210 -
29/01 kl 10 111 63 174 -
29/01 kl 11 90 64 154 -
29/01 kl 12 93 64 157 -
29/01 kl 13 121 65 186 -
29/01 kl 14 164 71 235 -
29/01 kl 15 211 78 289 -
29/01 kl 16 250 85 335 -
29/01 kl 17 273 86 359 -
29/01 kl 18 273 87 360 -
29/01 kl 19 250 85 335 -
29/01 kl 20 209 87 296 -
29/01 kl 21 161 89 250 -
29/01 kl 22 116 86 202 -
29/01 kl 23 85 84 169 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 307 360 310 315
Laveste vannstand 109 108 114 132 120
Avvik gult nivå -32 -37 16 -34 -29
Avvik orange nivå -50 -55 -2 -52 -47
Avvik rødt nivå -60 -65 -12 -62 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm