Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 115 114 119 117
29/01 kl 01 149 146 152 150
29/01 kl 02 195 196 201 201
29/01 kl 03 241 245 248 249
29/01 kl 04 279 282 285 288
29/01 kl 05 303 305 310 311
29/01 kl 06 304 307 312 316
29/01 kl 07 285 291 295 295
29/01 kl 08 253 254 258 255
29/01 kl 09 211 210 212 211
29/01 kl 10 174 174 177 181
29/01 kl 11 153 154 157 166
29/01 kl 12 156 157 161 172
29/01 kl 13 189 186 194 199
29/01 kl 14 234 235 244 245
29/01 kl 15 290 289 299 295
29/01 kl 16 336 335 339 335
29/01 kl 17 359 359 357 353
29/01 kl 18 348 360 354 349
29/01 kl 19 320 335 328 325
29/01 kl 20 282 296 293 283
29/01 kl 21 234 250 240 231
29/01 kl 22 190 202 187 181
29/01 kl 23 159 169 153 148

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 312 307 360 310 315
Max fra modell: 27.01 18 312 308 357 307 310
Max fra modell: 27.01 12 312 306 353 305 310
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm