Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 39 57 35 -
29/01 kl 01 41 60 38 -
29/01 kl 02 42 64 44 -
29/01 kl 03 40 66 47 -
29/01 kl 04 43 66 47 -
29/01 kl 05 47 69 49 -
29/01 kl 06 51 71 53 -
29/01 kl 07 53 77 62 -
29/01 kl 08 55 79 64 -
29/01 kl 09 57 82 63 -
29/01 kl 10 57 82 63 -
29/01 kl 11 57 78 64 -
29/01 kl 12 56 81 64 -
29/01 kl 13 61 84 65 -
29/01 kl 14 62 87 71 -
29/01 kl 15 64 87 78 -
29/01 kl 16 65 93 85 -
29/01 kl 17 62 94 86 -
29/01 kl 18 58 95 87 -
29/01 kl 19 58 93 85 -
29/01 kl 20 57 98 87 -
29/01 kl 21 56 104 89 -
29/01 kl 22 62 99 86 -
29/01 kl 23 59 94 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 41 48 104 94 70
Laveste værets virkning 30 26 39 15 13
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm