Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 76 79 155 -
30/01 kl 01 91 74 165 -
30/01 kl 02 128 66 194 -
30/01 kl 03 173 55 228 -
30/01 kl 04 214 55 269 -
30/01 kl 05 243 54 297 -
30/01 kl 06 254 52 306 -
30/01 kl 07 241 48 289 -
30/01 kl 08 211 41 252 -
30/01 kl 09 171 42 213 -
30/01 kl 10 132 39 171 -
30/01 kl 11 103 39 142 -
30/01 kl 12 94 38 132 -
30/01 kl 13 108 37 145 -
30/01 kl 14 142 43 185 -
30/01 kl 15 186 42 228 -
30/01 kl 16 227 40 267 -
30/01 kl 17 258 39 297 -
30/01 kl 18 270 40 310 -
30/01 kl 19 259 43 302 -
30/01 kl 20 228 42 270 -
30/01 kl 21 185 41 226 -
30/01 kl 22 141 40 181 -
30/01 kl 23 103 42 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 307 360 310 315
Laveste vannstand 109 108 114 132 120
Avvik gult nivå -32 -37 16 -34 -29
Avvik orange nivå -50 -55 -2 -52 -47
Avvik rødt nivå -60 -65 -12 -62 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm