Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 152 155 144 140
30/01 kl 01 163 165 155 150
30/01 kl 02 192 194 181 184
30/01 kl 03 228 228 222 228
30/01 kl 04 268 269 267 271
30/01 kl 05 296 297 301 299
30/01 kl 06 304 306 307 305
30/01 kl 07 292 289 288 291
30/01 kl 08 258 252 256 262
30/01 kl 09 216 213 219 222
30/01 kl 10 173 171 177 179
30/01 kl 11 146 142 142 146
30/01 kl 12 136 132 132 133
30/01 kl 13 149 145 148 142
30/01 kl 14 183 185 183 174
30/01 kl 15 222 228 224 215
30/01 kl 16 264 267 260 256
30/01 kl 17 291 297 288 286
30/01 kl 18 305 310 298 296
30/01 kl 19 301 302 286 281
30/01 kl 20 270 270 253 252
30/01 kl 21 226 226 211 210
30/01 kl 22 186 181 168 163
30/01 kl 23 157 145 127 124

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 312 307 360 310 315
Max fra modell: 27.01 18 312 308 357 307 310
Max fra modell: 27.01 12 312 306 353 305 310
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm