Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 56 93 79 -
30/01 kl 01 56 93 74 -
30/01 kl 02 53 94 66 -
30/01 kl 03 51 86 55 -
30/01 kl 04 51 78 55 -
30/01 kl 05 51 74 54 -
30/01 kl 06 48 70 52 -
30/01 kl 07 43 68 48 -
30/01 kl 08 37 58 41 -
30/01 kl 09 39 56 42 -
30/01 kl 10 38 57 39 -
30/01 kl 11 36 55 39 -
30/01 kl 12 32 53 38 -
30/01 kl 13 26 49 37 -
30/01 kl 14 25 47 43 -
30/01 kl 15 25 49 42 -
30/01 kl 16 22 47 40 -
30/01 kl 17 23 46 39 -
30/01 kl 18 22 47 40 -
30/01 kl 19 20 49 43 -
30/01 kl 20 19 49 42 -
30/01 kl 21 17 49 41 -
30/01 kl 22 15 45 40 -
30/01 kl 23 16 45 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 41 48 104 94 70
Laveste værets virkning 30 26 39 15 13
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm