Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 136 122 102 104
31/01 kl 01 138 120 107 110
31/01 kl 02 168 145 140 140
31/01 kl 03 213 189 180 178
31/01 kl 04 258 234 220 221
31/01 kl 05 288 265 253 255
31/01 kl 06 300 284 276 278
31/01 kl 07 297 284 280 278
31/01 kl 08 276 266 259 257
31/01 kl 09 240 232 226 225
31/01 kl 10 200 193 191 188
31/01 kl 11 162 160 161 155
31/01 kl 12 141 140 138 135
31/01 kl 13 139 143 135 136
31/01 kl 14 160 167 161 162
31/01 kl 15 196 207 202 199
31/01 kl 16 239 256 246 243
31/01 kl 17 275 291 278 279
31/01 kl 18 295 314 303 306
31/01 kl 19 299 315 310 310
31/01 kl 20 282 297 289 287
31/01 kl 21 249 268 256 256
31/01 kl 22 208 224 210 214
31/01 kl 23 170 181 175 176

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 312 307 360 310 315
Max fra modell: 27.01 18 312 308 357 307 310
Max fra modell: 27.01 12 312 306 353 305 310
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm