Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 128 61 189 180
27/01 kl 14 138 68 206 197
27/01 kl 15 115 77 192 186
27/01 kl 16 67 87 154 152
27/01 kl 17 8 87 95 98
27/01 kl 18 -46 78 32 29
27/01 kl 19 -84 68 -16 -27
27/01 kl 20 -101 58 -43 -56
27/01 kl 21 -93 57 -36 -44
27/01 kl 22 -60 58 -2 -8
27/01 kl 23 -10 60 50 42

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 160 190 138 157
Laveste vannstand -43 -83 -74 -75 -38
Avvik gult nivå -5 -51 -21 -73 -54
Avvik orange nivå -31 -77 -47 -99 -80
Avvik rødt nivå -42 -88 -58 -110 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm