Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 87 97 97 92
28/01 kl 01 130 138 132 132
28/01 kl 02 154 161 149 146
28/01 kl 03 139 148 136 130
28/01 kl 04 89 99 97 86
28/01 kl 05 30 36 39 29
28/01 kl 06 -25 -16 -20 -23
28/01 kl 07 -62 -53 -66 -
28/01 kl 08 -76 -67 -83 -
28/01 kl 09 -70 -60 -68 -
28/01 kl 10 -36 -23 -33 -
28/01 kl 11 15 31 20 -
28/01 kl 12 73 90 74 -
28/01 kl 13 122 138 120 -
28/01 kl 14 145 162 150 -
28/01 kl 15 147 166 160 -
28/01 kl 16 115 131 131 -
28/01 kl 17 65 79 76 -
28/01 kl 18 9 26 20 -
28/01 kl 19 -36 -22 -27 -
28/01 kl 20 -61 -44 -44 -
28/01 kl 21 -67 -46 -45 -
28/01 kl 22 -41 -19 -22 -
28/01 kl 23 6 29 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 208 166 224 156 176
Laveste vannstand -34 -76 -74 -97 -60
Avvik gult nivå -3 -45 13 -55 -35
Avvik orange nivå -29 -71 -13 -81 -61
Avvik rødt nivå -40 -82 -24 -92 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm