Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 15 52 67 -
29/01 kl 01 65 60 125 -
29/01 kl 02 100 70 170 -
29/01 kl 03 108 82 190 -
29/01 kl 04 85 73 158 -
29/01 kl 05 39 63 102 -
29/01 kl 06 -15 58 43 -
29/01 kl 07 -59 65 6 -
29/01 kl 08 -83 76 -7 -
29/01 kl 09 -85 81 -4 -
29/01 kl 10 -63 82 19 -
29/01 kl 11 -20 81 61 -
29/01 kl 12 34 79 113 -
29/01 kl 13 85 75 160 -
29/01 kl 14 121 67 188 -
29/01 kl 15 131 55 186 -
29/01 kl 16 111 52 163 -
29/01 kl 17 65 50 115 -
29/01 kl 18 8 45 53 -
29/01 kl 19 -44 40 -4 -
29/01 kl 20 -82 31 -51 -
29/01 kl 21 -98 24 -74 -
29/01 kl 22 -90 16 -74 -
29/01 kl 23 -59 12 -47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 160 190 138 157
Laveste vannstand -43 -83 -74 -75 -38
Avvik gult nivå -5 -51 -21 -73 -54
Avvik orange nivå -31 -77 -47 -99 -80
Avvik rødt nivå -42 -88 -58 -110 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm