Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 306 61 367 358
27/01 kl 14 316 68 384 375
27/01 kl 15 293 77 370 364
27/01 kl 16 245 87 332 330
27/01 kl 17 186 87 273 276
27/01 kl 18 132 78 210 207
27/01 kl 19 94 68 162 151
27/01 kl 20 77 58 135 122
27/01 kl 21 85 57 142 134
27/01 kl 22 118 58 176 170
27/01 kl 23 168 60 228 220

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 384 338 368 316 335
Laveste vannstand 135 95 104 103 140
Avvik gult nivå -5 -51 -21 -73 -54
Avvik orange nivå -31 -77 -47 -99 -80
Avvik rødt nivå -42 -88 -58 -110 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm