Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 367 367 367 358
27/01 kl 14 383 386 384 375
27/01 kl 15 362 376 370 364
27/01 kl 16 311 323 332 330
27/01 kl 17 250 260 273 276
27/01 kl 18 196 205 210 207
27/01 kl 19 157 170 162 151
27/01 kl 20 144 154 135 122
27/01 kl 21 150 158 142 134
27/01 kl 22 173 183 176 170
27/01 kl 23 216 228 228 220

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 386 344 402 334 354
Laveste vannstand 144 102 104 81 118
Avvik gult nivå -3 -45 13 -55 -35
Avvik orange nivå -29 -71 -13 -81 -61
Avvik rødt nivå -40 -82 -24 -92 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm