Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 321 - - 322
27/01 kl 13 358 367 367 368
27/01 kl 14 375 384 384 385
27/01 kl 15 364 370 371 372
27/01 kl 16 330 332 332 333
27/01 kl 17 276 273 274 275
27/01 kl 18 207 210 211 212
27/01 kl 19 151 162 162 163
27/01 kl 20 122 135 136 136
27/01 kl 21 134 142 143 143
27/01 kl 22 170 176 177 178
27/01 kl 23 220 228 229 230

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 384 338 368 316 335
Max fra modell: 27.01 18 384 344 370 310 337
Max fra modell: 27.01 12 385 343 363 306 337
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm