Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 223 52 275 270
28/01 kl 01 267 43 310 310
28/01 kl 02 289 38 327 324
28/01 kl 03 280 34 314 308
28/01 kl 04 242 33 275 264
28/01 kl 05 189 28 217 207
28/01 kl 06 138 20 158 155
28/01 kl 07 103 9 112 -
28/01 kl 08 89 6 95 -
28/01 kl 09 99 11 110 -
28/01 kl 10 133 12 145 -
28/01 kl 11 185 13 198 -
28/01 kl 12 242 10 252 -
28/01 kl 13 288 10 298 -
28/01 kl 14 313 15 328 -
28/01 kl 15 307 31 338 -
28/01 kl 16 272 37 309 -
28/01 kl 17 216 38 254 -
28/01 kl 18 158 40 198 -
28/01 kl 19 111 40 151 -
28/01 kl 20 83 51 134 -
28/01 kl 21 78 55 133 -
28/01 kl 22 99 57 156 -
28/01 kl 23 140 53 193 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 384 338 368 316 335
Laveste vannstand 135 95 104 103 140
Avvik gult nivå -5 -51 -21 -73 -54
Avvik orange nivå -31 -77 -47 -99 -80
Avvik rødt nivå -42 -88 -58 -110 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm