Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 193 52 245 -
29/01 kl 01 243 60 303 -
29/01 kl 02 278 70 348 -
29/01 kl 03 286 82 368 -
29/01 kl 04 263 73 336 -
29/01 kl 05 217 63 280 -
29/01 kl 06 163 58 221 -
29/01 kl 07 119 65 184 -
29/01 kl 08 95 76 171 -
29/01 kl 09 93 81 174 -
29/01 kl 10 115 82 197 -
29/01 kl 11 158 81 239 -
29/01 kl 12 212 79 291 -
29/01 kl 13 263 75 338 -
29/01 kl 14 299 67 366 -
29/01 kl 15 309 55 364 -
29/01 kl 16 289 52 341 -
29/01 kl 17 243 50 293 -
29/01 kl 18 186 45 231 -
29/01 kl 19 134 40 174 -
29/01 kl 20 96 31 127 -
29/01 kl 21 80 24 104 -
29/01 kl 22 88 16 104 -
29/01 kl 23 119 12 131 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 384 338 368 316 335
Laveste vannstand 135 95 104 103 140
Avvik gult nivå -5 -51 -21 -73 -54
Avvik orange nivå -31 -77 -47 -99 -80
Avvik rødt nivå -42 -88 -58 -110 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm