Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 245 245 249 257
29/01 kl 01 300 303 308 315
29/01 kl 02 350 348 353 353
29/01 kl 03 372 368 370 361
29/01 kl 04 345 336 334 325
29/01 kl 05 281 280 279 277
29/01 kl 06 219 221 222 224
29/01 kl 07 176 184 189 184
29/01 kl 08 167 171 177 162
29/01 kl 09 170 174 178 155
29/01 kl 10 197 197 196 173
29/01 kl 11 242 239 231 214
29/01 kl 12 290 291 280 270
29/01 kl 13 329 338 326 318
29/01 kl 14 345 366 353 355
29/01 kl 15 344 364 357 363
29/01 kl 16 325 341 339 339
29/01 kl 17 282 293 288 290
29/01 kl 18 225 231 223 228
29/01 kl 19 165 174 168 171
29/01 kl 20 124 127 123 124
29/01 kl 21 106 104 106 103
29/01 kl 22 110 104 107 109
29/01 kl 23 135 131 135 141

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 384 338 368 316 335
Max fra modell: 27.01 18 384 344 370 310 337
Max fra modell: 27.01 12 385 343 363 306 337
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm