Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 174 193 176 -
30/01 kl 01 225 244 227 -
30/01 kl 02 268 285 268 -
30/01 kl 03 291 308 293 -
30/01 kl 04 279 300 291 -
30/01 kl 05 240 266 260 -
30/01 kl 06 187 215 206 -
30/01 kl 07 143 169 154 -
30/01 kl 08 112 139 120 -
30/01 kl 09 98 127 110 -
30/01 kl 10 103 132 124 -
30/01 kl 11 132 164 153 -
30/01 kl 12 184 214 197 -
30/01 kl 13 236 267 248 -
30/01 kl 14 278 309 291 -
30/01 kl 15 299 334 316 -
30/01 kl 16 291 328 309 -
30/01 kl 17 263 304 277 -
30/01 kl 18 214 255 227 -
30/01 kl 19 161 204 175 -
30/01 kl 20 114 160 132 -
30/01 kl 21 86 133 108 -
30/01 kl 22 81 131 103 -
30/01 kl 23 102 148 122 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 386 344 402 334 354
Laveste vannstand 144 102 104 81 118
Avvik gult nivå -3 -45 13 -55 -35
Avvik orange nivå -29 -71 -13 -81 -61
Avvik rødt nivå -40 -82 -24 -92 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm