Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 175 162 145 151
31/01 kl 01 218 207 192 196
31/01 kl 02 261 255 240 242
31/01 kl 03 289 289 275 275
31/01 kl 04 299 298 286 285
31/01 kl 05 281 281 270 270
31/01 kl 06 244 239 228 230
31/01 kl 07 199 194 183 184
31/01 kl 08 160 157 147 149
31/01 kl 09 140 140 130 130
31/01 kl 10 140 140 131 130
31/01 kl 11 164 161 153 153
31/01 kl 12 209 200 191 191
31/01 kl 13 265 250 241 243
31/01 kl 14 319 296 288 291
31/01 kl 15 352 326 324 327
31/01 kl 16 360 335 337 337
31/01 kl 17 343 320 322 324
31/01 kl 18 307 283 283 286
31/01 kl 19 261 237 239 239
31/01 kl 20 224 191 196 198
31/01 kl 21 200 158 168 169
31/01 kl 22 194 145 161 163
31/01 kl 23 201 159 178 179

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 384 338 368 316 335
Max fra modell: 27.01 18 384 344 370 310 337
Max fra modell: 27.01 12 385 343 363 306 337
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm