Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 94 50 144 140
27/01 kl 14 71 57 128 121
27/01 kl 15 34 57 91 81
27/01 kl 16 -10 52 42 35
27/01 kl 17 -48 49 1 -6
27/01 kl 18 -71 46 -25 -28
27/01 kl 19 -75 43 -32 -38
27/01 kl 20 -61 33 -28 -29
27/01 kl 21 -31 37 6 2
27/01 kl 22 9 33 42 38
27/01 kl 23 49 31 80 74

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 118 123 91 131
Laveste vannstand -32 -46 -66 -72 -42
Avvik gult nivå -13 -39 -34 -66 -26
Avvik orange nivå -28 -54 -49 -81 -41
Avvik rødt nivå -38 -64 -59 -91 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm