Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 75 25 100 97
28/01 kl 01 79 25 104 98
28/01 kl 02 65 22 87 79
28/01 kl 03 36 17 53 50
28/01 kl 04 -2 20 18 13
28/01 kl 05 -37 16 -21 -22
28/01 kl 06 -58 15 -43 -46
28/01 kl 07 -62 16 -46 -
28/01 kl 08 -46 16 -30 -
28/01 kl 09 -17 18 1 -
28/01 kl 10 23 14 37 -
28/01 kl 11 64 22 86 -
28/01 kl 12 91 21 112 -
28/01 kl 13 98 20 118 -
28/01 kl 14 84 25 109 -
28/01 kl 15 54 24 78 -
28/01 kl 16 13 27 40 -
28/01 kl 17 -29 27 -2 -
28/01 kl 18 -61 33 -28 -
28/01 kl 19 -74 34 -40 -
28/01 kl 20 -70 41 -29 -
28/01 kl 21 -48 42 -6 -
28/01 kl 22 -13 44 31 -
28/01 kl 23 28 46 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 118 123 91 131
Laveste vannstand -32 -46 -66 -72 -42
Avvik gult nivå -13 -39 -34 -66 -26
Avvik orange nivå -28 -54 -49 -81 -41
Avvik rødt nivå -38 -64 -59 -91 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm