Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 41 69 46 -
30/01 kl 01 69 91 74 -
30/01 kl 02 72 96 78 -
30/01 kl 03 59 85 67 -
30/01 kl 04 34 52 39 -
30/01 kl 05 -1 22 5 -
30/01 kl 06 -32 -15 -27 -
30/01 kl 07 -52 -33 -47 -
30/01 kl 08 -56 -41 -50 -
30/01 kl 09 -41 -28 -37 -
30/01 kl 10 -18 -2 -9 -
30/01 kl 11 20 32 24 -
30/01 kl 12 55 67 60 -
30/01 kl 13 79 93 82 -
30/01 kl 14 85 97 91 -
30/01 kl 15 72 85 76 -
30/01 kl 16 43 59 49 -
30/01 kl 17 4 21 10 -
30/01 kl 18 -36 -19 -30 -
30/01 kl 19 -65 -49 -58 -
30/01 kl 20 -78 -61 -72 -
30/01 kl 21 -77 -58 -68 -
30/01 kl 22 -57 -39 -50 -
30/01 kl 23 -28 -10 -22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 120 130 97 154
Laveste vannstand -31 -49 -71 -78 -51
Avvik gult nivå -13 -37 -27 -60 -3
Avvik orange nivå -28 -52 -42 -75 -18
Avvik rødt nivå -38 -62 -52 -85 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm