Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -2 26 3 -
30/01 kl 01 1 23 6 -
30/01 kl 02 -1 23 5 -
30/01 kl 03 0 26 8 -
30/01 kl 04 2 20 7 -
30/01 kl 05 1 24 7 -
30/01 kl 06 3 20 8 -
30/01 kl 07 3 22 8 -
30/01 kl 08 2 17 8 -
30/01 kl 09 3 16 7 -
30/01 kl 10 -1 15 8 -
30/01 kl 11 1 13 5 -
30/01 kl 12 -1 11 4 -
30/01 kl 13 -3 11 0 -
30/01 kl 14 -4 8 2 -
30/01 kl 15 -6 7 -2 -
30/01 kl 16 -8 8 -2 -
30/01 kl 17 -10 7 -4 -
30/01 kl 18 -12 5 -6 -
30/01 kl 19 -12 4 -5 -
30/01 kl 20 -12 5 -6 -
30/01 kl 21 -15 4 -6 -
30/01 kl 22 -13 5 -6 -
30/01 kl 23 -14 4 -8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 58 53 54 26 104
Laveste værets virkning 28 9 -2 -15 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm