Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 22 -7 15 -
31/01 kl 01 52 -6 46 -
31/01 kl 02 67 -4 63 -
31/01 kl 03 63 -4 59 -
31/01 kl 04 44 -3 41 -
31/01 kl 05 15 -1 14 -
31/01 kl 06 -17 3 -14 -
31/01 kl 07 -43 4 -39 -
31/01 kl 08 -54 12 -42 -
31/01 kl 09 -49 15 -34 -
31/01 kl 10 -31 21 -10 -
31/01 kl 11 -1 27 26 -
31/01 kl 12 34 32 66 -
31/01 kl 13 64 39 103 -
31/01 kl 14 81 41 122 -
31/01 kl 15 79 52 131 -
31/01 kl 16 62 57 119 -
31/01 kl 17 33 59 92 -
31/01 kl 18 -2 65 63 -
31/01 kl 19 -34 68 34 -
31/01 kl 20 -54 75 21 -
31/01 kl 21 -59 66 7 -
31/01 kl 22 -50 69 19 -
31/01 kl 23 -29 63 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 118 123 91 131
Laveste vannstand -32 -46 -66 -72 -42
Avvik gult nivå -13 -39 -34 -66 -26
Avvik orange nivå -28 -54 -49 -81 -41
Avvik rødt nivå -38 -64 -59 -91 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm