Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 9 29 15 -
31/01 kl 01 40 60 46 -
31/01 kl 02 57 78 63 -
31/01 kl 03 54 78 59 -
31/01 kl 04 37 61 41 -
31/01 kl 05 9 36 14 -
31/01 kl 06 -21 7 -14 -
31/01 kl 07 -43 -16 -39 -
31/01 kl 08 -51 -21 -42 -
31/01 kl 09 -43 -12 -34 -
31/01 kl 10 -23 11 -10 -
31/01 kl 11 12 45 26 -
31/01 kl 12 52 84 66 -
31/01 kl 13 85 120 103 -
31/01 kl 14 104 140 122 -
31/01 kl 15 108 154 131 -
31/01 kl 16 93 144 119 -
31/01 kl 17 69 123 92 -
31/01 kl 18 32 92 63 -
31/01 kl 19 1 67 34 -
31/01 kl 20 -21 50 21 -
31/01 kl 21 -25 30 7 -
31/01 kl 22 -20 32 19 -
31/01 kl 23 1 45 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 120 130 97 154
Laveste vannstand -31 -49 -71 -78 -51
Avvik gult nivå -13 -37 -27 -60 -3
Avvik orange nivå -28 -52 -42 -75 -18
Avvik rødt nivå -38 -62 -52 -85 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm