Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 28 15 10 8
31/01 kl 01 62 46 40 41
31/01 kl 02 82 63 57 57
31/01 kl 03 78 59 55 53
31/01 kl 04 59 41 38 38
31/01 kl 05 34 14 11 10
31/01 kl 06 6 -14 -20 -17
31/01 kl 07 -17 -39 -42 -40
31/01 kl 08 -27 -42 -45 -47
31/01 kl 09 -19 -34 -36 -36
31/01 kl 10 7 -10 -16 -13
31/01 kl 11 40 26 21 23
31/01 kl 12 76 66 61 63
31/01 kl 13 113 103 99 102
31/01 kl 14 136 122 120 123
31/01 kl 15 136 131 128 128
31/01 kl 16 120 119 120 122
31/01 kl 17 99 92 88 90
31/01 kl 18 70 63 63 64
31/01 kl 19 40 34 32 32
31/01 kl 20 26 21 25 26
31/01 kl 21 23 7 17 18
31/01 kl 22 40 19 29 29
31/01 kl 23 67 34 57 54

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 144 118 123 91 131
Max fra modell: 27.01 18 145 120 124 91 128
Max fra modell: 27.01 12 148 120 123 90 128
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm