Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 278 278 278 274
27/01 kl 14 260 263 262 255
27/01 kl 15 218 226 225 215
27/01 kl 16 170 177 176 169
27/01 kl 17 130 135 135 128
27/01 kl 18 107 111 109 106
27/01 kl 19 103 110 102 96
27/01 kl 20 106 113 106 105
27/01 kl 21 138 143 140 136
27/01 kl 22 173 180 176 172
27/01 kl 23 211 217 214 208

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 278 254 264 231 288
Laveste vannstand 103 85 63 56 83
Avvik gult nivå -13 -37 -27 -60 -3
Avvik orange nivå -28 -52 -42 -75 -18
Avvik rødt nivå -38 -62 -52 -85 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm