Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
27/01 kl 13 0% 0% 0% 278
27/01 kl 14 0% 0% 0% 263
27/01 kl 15 0% 0% 0% 226
27/01 kl 16 0% 0% 0% 177
27/01 kl 17 0% 0% 0% 135
27/01 kl 18 0% 0% 0% 111
27/01 kl 19 0% 0% 0% 110
27/01 kl 20 0% 0% 0% 113
27/01 kl 21 0% 0% 0% 143
27/01 kl 22 0% 0% 0% 180
27/01 kl 23 0% 0% 0% 217

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm