Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 209 25 234 231
28/01 kl 01 213 25 238 232
28/01 kl 02 199 22 221 213
28/01 kl 03 170 17 187 184
28/01 kl 04 132 20 152 147
28/01 kl 05 97 16 113 112
28/01 kl 06 76 15 91 88
28/01 kl 07 72 16 88 -
28/01 kl 08 88 16 104 -
28/01 kl 09 117 18 135 -
28/01 kl 10 157 14 171 -
28/01 kl 11 198 22 220 -
28/01 kl 12 225 21 246 -
28/01 kl 13 232 20 252 -
28/01 kl 14 218 25 243 -
28/01 kl 15 188 24 212 -
28/01 kl 16 147 27 174 -
28/01 kl 17 105 27 132 -
28/01 kl 18 73 33 106 -
28/01 kl 19 60 34 94 -
28/01 kl 20 64 41 105 -
28/01 kl 21 86 42 128 -
28/01 kl 22 121 44 165 -
28/01 kl 23 162 46 208 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 278 252 257 225 265
Laveste vannstand 102 88 68 62 92
Avvik gult nivå -13 -39 -34 -66 -26
Avvik orange nivå -28 -54 -49 -81 -41
Avvik rødt nivå -38 -64 -59 -91 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm