Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 234 238 234 231
28/01 kl 01 237 243 238 232
28/01 kl 02 222 227 221 213
28/01 kl 03 184 190 187 184
28/01 kl 04 148 155 152 147
28/01 kl 05 113 118 113 112
28/01 kl 06 90 96 91 88
28/01 kl 07 85 91 88 -
28/01 kl 08 101 108 104 -
28/01 kl 09 131 138 135 -
28/01 kl 10 166 173 171 -
28/01 kl 11 212 219 220 -
28/01 kl 12 239 248 246 -
28/01 kl 13 248 254 252 -
28/01 kl 14 234 242 243 -
28/01 kl 15 209 215 212 -
28/01 kl 16 168 176 174 -
28/01 kl 17 125 135 132 -
28/01 kl 18 96 107 106 -
28/01 kl 19 85 99 94 -
28/01 kl 20 89 104 105 -
28/01 kl 21 117 134 128 -
28/01 kl 22 152 170 165 -
28/01 kl 23 197 215 208 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 278 254 264 231 288
Laveste vannstand 103 85 63 56 83
Avvik gult nivå -13 -37 -27 -60 -3
Avvik orange nivå -28 -52 -42 -75 -18
Avvik rødt nivå -38 -62 -52 -85 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm