Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 25 29 25 22
28/01 kl 01 24 30 25 19
28/01 kl 02 23 28 22 14
28/01 kl 03 14 20 17 14
28/01 kl 04 16 23 20 15
28/01 kl 05 16 21 16 15
28/01 kl 06 14 20 15 12
28/01 kl 07 13 19 16 -
28/01 kl 08 13 20 16 -
28/01 kl 09 14 21 18 -
28/01 kl 10 9 16 14 -
28/01 kl 11 14 21 22 -
28/01 kl 12 14 23 21 -
28/01 kl 13 16 22 20 -
28/01 kl 14 16 24 25 -
28/01 kl 15 21 27 24 -
28/01 kl 16 21 29 27 -
28/01 kl 17 20 30 27 -
28/01 kl 18 23 34 33 -
28/01 kl 19 25 39 34 -
28/01 kl 20 25 40 41 -
28/01 kl 21 31 48 42 -
28/01 kl 22 31 49 44 -
28/01 kl 23 35 53 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 58 53 54 26 104
Laveste værets virkning 28 9 -2 -15 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm