Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 33 52 45 -
29/01 kl 01 35 52 46 -
29/01 kl 02 36 54 45 -
29/01 kl 03 34 52 45 -
29/01 kl 04 34 51 41 -
29/01 kl 05 29 45 39 -
29/01 kl 06 32 49 37 -
29/01 kl 07 29 44 34 -
29/01 kl 08 24 43 32 -
29/01 kl 09 24 42 35 -
29/01 kl 10 21 38 30 -
29/01 kl 11 20 39 26 -
29/01 kl 12 13 34 21 -
29/01 kl 13 14 36 21 -
29/01 kl 14 11 30 14 -
29/01 kl 15 7 31 13 -
29/01 kl 16 8 30 10 -
29/01 kl 17 1 26 9 -
29/01 kl 18 2 24 7 -
29/01 kl 19 -1 25 8 -
29/01 kl 20 0 27 5 -
29/01 kl 21 0 21 4 -
29/01 kl 22 -2 23 3 -
29/01 kl 23 0 21 4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 58 53 54 26 104
Laveste værets virkning 28 9 -2 -15 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm