Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 177 3 180 -
30/01 kl 01 202 6 208 -
30/01 kl 02 207 5 212 -
30/01 kl 03 193 8 201 -
30/01 kl 04 166 7 173 -
30/01 kl 05 132 7 139 -
30/01 kl 06 99 8 107 -
30/01 kl 07 79 8 87 -
30/01 kl 08 76 8 84 -
30/01 kl 09 90 7 97 -
30/01 kl 10 117 8 125 -
30/01 kl 11 153 5 158 -
30/01 kl 12 190 4 194 -
30/01 kl 13 216 0 216 -
30/01 kl 14 223 2 225 -
30/01 kl 15 212 -2 210 -
30/01 kl 16 185 -2 183 -
30/01 kl 17 148 -4 144 -
30/01 kl 18 110 -6 104 -
30/01 kl 19 81 -5 76 -
30/01 kl 20 68 -6 62 -
30/01 kl 21 72 -6 66 -
30/01 kl 22 90 -6 84 -
30/01 kl 23 120 -8 112 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 278 252 257 225 265
Laveste vannstand 102 88 68 62 92
Avvik gult nivå -13 -39 -34 -66 -26
Avvik orange nivå -28 -54 -49 -81 -41
Avvik rødt nivå -38 -64 -59 -91 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm