Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 156 -7 149 -
31/01 kl 01 186 -6 180 -
31/01 kl 02 201 -4 197 -
31/01 kl 03 197 -4 193 -
31/01 kl 04 178 -3 175 -
31/01 kl 05 149 -1 148 -
31/01 kl 06 117 3 120 -
31/01 kl 07 91 4 95 -
31/01 kl 08 80 12 92 -
31/01 kl 09 85 15 100 -
31/01 kl 10 103 21 124 -
31/01 kl 11 133 27 160 -
31/01 kl 12 168 32 200 -
31/01 kl 13 198 39 237 -
31/01 kl 14 215 41 256 -
31/01 kl 15 213 52 265 -
31/01 kl 16 196 57 253 -
31/01 kl 17 167 59 226 -
31/01 kl 18 132 65 197 -
31/01 kl 19 100 68 168 -
31/01 kl 20 80 75 155 -
31/01 kl 21 75 66 141 -
31/01 kl 22 84 69 153 -
31/01 kl 23 105 63 168 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 278 252 257 225 265
Laveste vannstand 102 88 68 62 92
Avvik gult nivå -13 -39 -34 -66 -26
Avvik orange nivå -28 -54 -49 -81 -41
Avvik rødt nivå -38 -64 -59 -91 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm