Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 73 59 132 121
27/01 kl 14 50 54 104 98
27/01 kl 15 16 45 61 59
27/01 kl 16 -22 39 17 16
27/01 kl 17 -51 39 -12 -20
27/01 kl 18 -65 32 -33 -37
27/01 kl 19 -64 23 -41 -44
27/01 kl 20 -47 16 -31 -31
27/01 kl 21 -16 9 -7 -2
27/01 kl 22 21 9 30 34
27/01 kl 23 51 11 62 61

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 106 104 69 126
Laveste vannstand -41 -40 -54 -73 -23
Avvik gult nivå -4 -30 -32 -67 -10
Avvik orange nivå -16 -42 -44 -79 -22
Avvik rødt nivå -26 -52 -54 -89 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm