Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 67 9 76 74
28/01 kl 01 67 9 76 74
28/01 kl 02 52 3 55 59
28/01 kl 03 24 3 27 33
28/01 kl 04 -10 2 -8 1
28/01 kl 05 -37 2 -35 -30
28/01 kl 06 -51 11 -40 -42
28/01 kl 07 -49 13 -36 -
28/01 kl 08 -33 14 -19 -
28/01 kl 09 -4 16 12 -
28/01 kl 10 31 17 48 -
28/01 kl 11 62 22 84 -
28/01 kl 12 78 27 105 -
28/01 kl 13 78 28 106 -
28/01 kl 14 63 27 90 -
28/01 kl 15 34 25 59 -
28/01 kl 16 -3 28 25 -
28/01 kl 17 -38 33 -5 -
28/01 kl 18 -60 39 -21 -
28/01 kl 19 -66 43 -23 -
28/01 kl 20 -57 43 -14 -
28/01 kl 21 -34 43 9 -
28/01 kl 22 0 46 46 -
28/01 kl 23 35 43 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 106 104 69 126
Laveste vannstand -41 -40 -54 -73 -23
Avvik gult nivå -4 -30 -32 -67 -10
Avvik orange nivå -16 -42 -44 -79 -22
Avvik rødt nivå -26 -52 -54 -89 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm